Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van de 13 december 2010

18 personen aanwezig
+ Commissaris Leduc en Inspecteur Kindermans

1. Rubriek van de politie: Commissaris Leduc

De commissaris begint met de zone en zijn rol binnen de divisie voor te stellen. Zoals iedereen (de inwoners) weet, is Haren een ingesloten gebied en dus verwijderd van de belangrijkste centra (Pentagoon, Laken, NOH).
De zone werd geherstructureerd en hierdoor werden de territoriale divisies leeggehaald ten behoeve van de territoriale veiligheids- en preventiebrigades te NOH, de interventiebrigade te Pl. E Bockstael, de territoriale interventiebrigades, anti-agressie (die niet onder het bevel staan van Commissaris Leduc, maar hij controleert deze door in het rapport van de preventieve patrouilles de verdeling na te kijken). Volgens hem zou deze nieuwe situatie een voordeel moeten opleveren voor Haren.
Maar indien er een probleem is overdag dan wordt er een patrouille uitgestuurd en deze laatsten zijn niet de agenten (van het onthaal) van Haren, want ziekte = interne dienst.
Wat betreft de interventies, zijn er zowel overdag als ’s nachts meer patrouilles op het terrein. Een agent (patrouille, hulpagent, commissaris) doet een ronde te voet om zo in contact te staan met de inwoners = correspondent.

Organisatie van stiptheidsacties:

 • Actie ’s nachts: tussen 20 uur en 2 uur ‘s morgens worden er patrouilles uitgestuurd op de moeilijke punten die werden doorgegeven door de inwoners van Haren (races met wagens, gebrek aan burgerzin, drugs) in het centrum, het park Terhelst, het speelplein, Tweedekker, Arthur Maes
 • Controle op het illegaal storten van afval
  Herhaalde actie: inplaatsstelling van een preventieve patrouille gedurende 2 à 4 uur overdag.

De Commissaris wenst dat de inwoners zich onmiddellijk richten tot de politie, indien nodig, zelfs anoniem en dit om de problemen snel op te lossen. Dit kan per mail of per brief in de brievenbus geadresseerd aan Leduc of Kindermans.

Het is tevens ook wenselijk dat men doorgeeft wanneer men tijdens een bezoek aan het commissariaat slecht wordt ontvangen of wanneer de agenten van dienst niet behoorlijk konden helpen. Indien het hier andere diensten betreft dan zal het probleem doorgegeven worden aan de persoon aan wie deze zaak aangaat.

Het onthaal is enkel geopend tussen 7 uur en 20 uur en niet meer tot 22 uur! Maar er zijn steeds gegradeerden aanwezig.

De commissaris heeft een aanvraag ingediend bij zijn hiërarchie om een politie aanwezigheid te hebben (3 hulpagenten) in de onmiddellijke omgeving van de scholen. Het comité kan ook signalisatie vragen, zodat deze kunnen geplaatst worden in de directe omgeving van de scholen. (APS van de gemeente, BRAVVO?).

De statistieken zijn de laagste in vergelijking met alle andere grondgebieden van de zone Brussel. Deze cijfers baseren zich natuurlijk enkel op de ingediende klachten. Leggen de inwoners telkens klacht neer wanneer dit zou moeten?

De mensen van de reis:
De aanpassingswerken schieten op. Het terrein bevindt zich op het einde van de Grenouillette straat, recht over de technische controle.
Organisatie veiligheid: beheer ter plaatse door één van de beheerders die aanwezig is overdag. 15 plaatsen.
Het parkeren zou niet meer dan 15 dagen mogen duren. De bewoners zullen van onberispelijk gedrag moeten zijn, wensen zij terug te komen.
Elke persoon - zowel volwassenen als kinderen - die zich meldt, zal geregistreerd worden, alsook al hun voertuigen. Alvorens de eerste mensen toekomen, wilt de Commissaris dat de hele omgeving wordt schoongemaakt, zodat de omgeving in een onberispelijke staat kan worden overgegeven en dat hetzelfde kan worden gevraagd aan de bewoners.

Gevangenis:
Geen nieuwe informatie vandaag (13/12/2010).
Parking = Wanson
Witloofstraat = gevangenis

Techno-preventie :
Het Comité had om een toelating gevraagd wat betreft de veiligheidsmiddelen en de beveiliging van privégoederen. De dienst was jammer genoeg niet vrij om vandaag een presentatie te geven. Wij zullen zeker opnieuw contact opnemen voor de bijeenkomst van april. De commissaris zal ons de gegevens van Mr Ubangs per omgaande doorgeven.

2. Voorbereiding van het Forum voor de Wijk.

Het Comité vraagt de aanwezigen welke de onderwerpen zijn die volgens hen zouden moeten worden behandeld. Deze onderwerpen werden opgegeven:

 • De gevangenis
 • De veiligheid
 • Het wegennet en de nieuwe gebouwen
 • Het ontmoetingscentrum?
 • De hondentoiletten die regelmatig zouden moeten gekuist worden (vraag van de inwoners)
 • Het bijbrengen van netheid bij de mensen (Lalieux): beëdigde agenten van de stad Brussel verbaliseren gebrek aan burgerzin.
 • Extra vuilbakken plaatsen: kruispunten en bushaltes: niet vergeten deze ook te ledigen.
 • Sensibilisatiecampagne (langere periode) wat betreft netheid: met de scholen en in samenwerking met Lalieux.
 • Resultaten van de enquête betreffende het onroerend goed van deze zomer.
 • Deelname in de beslissing van een groot project
 • Het ter beschikking stellen van zout
 • Villo
 • Elektrische palen voor wagens

3. Voorbereiding van de vergadering met Thielemans van 20/01

Op identiek dezelfde manier als voor het vorige punt, vraagt het Comité dat de aanwezigen de onderwerpen opgeven die volgens hen moeten worden besproken met de burgemeester en zijn raadgevers.
De onderwerpen zijn:

 • Hen eraan doen herinneren dat Haren een groene wijk is: ecologie, vervuiling, ecologisch bouwen, het planten van bomen om de omgehakte bomen te vervangen, fauna en flora die verdwijnt door het opdrogen van de moerassen.
 • Naast het park Maes, braakliggend vuil terrein (OCMW?)
 • Link naar onze site vanaf de site van de stad Brussel


4. Diversen

 • Bio manden : goede start maar er zijn enkel 9 manden deze week; informatie van de boerderij NosPilifs in plaats stellen.
 • Het Comité tracht de site te verbeteren door onder andere zijn naam te veranderen. Welke zou een keuze kunnen zijn: de aanwezigen hebben geen specifieke voorkeur of mening
 • Kerstmarkt: presentatie van het initiatief en van de deelname van het Comité
 • Uitnodiging voor onze Nieuwjaarsdrink
 • Voorstelling van het initiatief van BITC voor “Brussel Weekend Welkom”. De bedoeling is een voorstelling te geven van Haren aan de toeristen, zowel van Brussel, België en elders. Het Comité stelt voor dat het actuele Haren wordt voorgesteld met zijn boerderijen, zijn organisaties zoals de MIVB,…
 

Back

 

Contact webmaster