Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 12 januari 2009

 

24 personen waren aanwezig + het kerncomité

 1. De voorzitster brengt de nieuwjaarswensen van het comité over aan alle aanwezigen.
 2. Olivia Lemmens (InterEnvironnement Bruxelles) die op onze vergadering zou aanwezig zijn om ons informatie te bezorgen over het dossier van “Schaarbeeek-vorming” laat zich verontschuldigen voor afwezigheid ten gevolge van ernstige familiale problemen. Ze laat ons per e-mail weten dat er, ondanks de berichten in de pers, geen enkele vooruitgang in dit dossier is geboekt.
 3. Het voorstel om een stadion en commercieel centrum te bouwen op de Heyzel schept problemen gezien parking C zich in het Vlaams Gewest bevindt. Het lijkt erop dat men poogt dit dossier te vertragen zodat er geen beslissing genomen zou worden voor het einde van deze legislatuur. Olivia Lemmens weet niet welke houding ze moet aannemen tegenover de inwonerscomités. Zij vraagt dat het comité zou beslissen om al dan niet een enquête te houden bij de Harenaars om te weten wat ze over dit project denken. Op het debat dat hierop volgt blijkt dat de inwoners verkiezen te wachten ten einde meer concrete informatie te verwerven over dit project en zijn eventuele invloed op de wijk (voornamelijk wat betreft de mobiliteitsproblemen en lawaaihinder). Wij blijven dus in contact met Olivia. Een inwoner merkt ook op dat er een project bestaat om een commercieel centrum te bouwen tussen Vilvoorde en Machelen.
 4. Slecht 13 Harenaars waren aanwezig op de laatste vergadering van Karine Lalieux over de openbare netheid. Er werden verschillende problemen gemeld waaronder het ontbreken van vuilnisbakken op sommige plaatsen, het probleem van het sluikstorten en een gebrek aan onderhoud van het nieuwe speelplein
  Mevrouw Lalieux heeft naar de schepen Mampaka geschreven in verband met het speelplein en naar Infrabel om te vragen om een omheining te plaatsen aan de ingang van hun terrein om het sluikstorten tegen te gaan.
  Zij waarschuwt dat de controles op het laten liggen van uitwerpselen van honden worden opgevoerd en dat de boetes kunnen oplopen tot 250 €. Er werden 2 hondentoiletten ter beschikking gesteld aan de eigenaars van honden , één in de Sint-Elisabethstraat en één op de hoek van de Beemdgracht en de Kasteelhof.
  De voorzitster benadrukt het belang om deze schepen meer te steunen in haar activiteiten want ze neemt haar dossiers ernstig.
  De volgende vergadering zal plaats hebben op 25/4 (nog te bevestigen) in het Buurthuis en de voorzitster stelt de vraag of er inwoners zijn die deze vergaderingen systematisch in naam van het Inwonerscomité kunnen bijwonen.
  Net Brussel organiseert vanaf volgend week een ophaling van groot vuil. Men moet telefoneren om een afspraak vast te leggen.
  Binnen enkele weken wordt er een actie voor het reinigen van de voetpaden gepland.
  De inwoners wijzen erop dat de politie niet aanwezig is in de straten van Haren. Niet enkel de eigenaars van honden die de uitwerpselen van hun dier niet oprapen moeten worden geverbaliseerd maar ook zij die hun hond vrij in de straten laten rondlopen : zij laten de kinderen schrikken en scheuren de vuilniszakken open.
  Iemand oppert dat er geen enkele agent is aangesteld in verband met de openbare netheid.
 5. Koning Boudewijnfonds
  Het comité krijgt regelmatig documentatie over het Harense patrimonium. De Voorzitster herinnert eraan dat de getuigenissen van oudere Harenaars ook worden beschouwd als documentatie en zij doet een oproep aan de ouderen die hun verhaal kwijt willen in onze nieuwsbrief.
 6. De huurders van de sociale woningen die het comité benaderden om kond te doen van de dreigende uitzetting uit hun woning, hebben spijtig genoeg (de dag voor Kersmis!) het uitzettingsbevel gekregen om binnen de 6 maanden hun woningen te verlaten. Deze mensen hebben geen enkele steun gekregen van een sociale assistent om hen te helpen. De voorzitster zal naar de directuur van de Brusselse Haard schrijven. Het is jammer genoeg het enige wat ze kan doen.
 7. De inwoner die het probleem van de voorlopige halte van de 64 in de Parochiestraat aankaartte heeft nog steeds geen antwoord gekregen en heeft een herinnering geschreven.
 8. Werken:
  De werken aan de Verdunstraat Noord zullen waarschijnlijk in februari of begin Maart hervatten. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met de hierboven aangehaalde voorlopige bushalte. Een aannemer is aangesteld voor de werken
  In het centrum van Haren. Stedenbouw voorziet de aanvang der werken in de komende maanden. Er is nog geen aannemer aangesteld voor de werken aan de Verdunstraat bis. De werken zullen zeker niet beginnen voor september. Het is misschien een goed idee dat de inwoners nadenken over de voorstellen voor een naam voor deze nieuwe straat.
  De werken voor de NAVO zijn enkele maanden uitgesteld.
 9. Openbare onderzoekn
  3 openbare onderzoeken lopen op dit ogenblik:d
  Het verkavelingproject van de Stad Brussel, 5 projecten ter hoogte van de Kasteelhof (de inwoners roeren zich en hebben zelfs een petitie gestart). Het Project “Renaître” dat opnieuw voorkomt wegens procedurefouten. Het grootste probleem van dit project is de verkeershinder die het dreigt te veroorzaken. Het Comité vraagt de inwoners waakzaam te zijn want er verschijnen onophoudelijk
  Nieuwe aanvragen voor bouwvergunningen. Het is absoluut noodzakelijk om de plannen te gaan bekijken en ze nauwlettend te bestuderen want de architecten maken soms (vrijwillig?) fouten op hun plannen om een gunstig advies te krijgen !!!
 10. Er wordt een oproep voor hulp gelanceerd voor zowel de verdeling van de nieuwsbrieven als voor de vertaling.

Herinnering :

Jaarlijks forum op 29/1/2009 om 20.15 in de Harenheideschool
Drink van het comité en het buurthuis op 16/1/09 van 19.30 tot 21.30 in
Buurthuis. Nodig uw buren uit om met u mee te gaan. De inwoners
Om hun lidgeld te betalen voor het jaar 2009.

 

Back

 

Contact webmaster