Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 3 november 2008

14 deelnemers +
Maud Bassichet, journalist van la Capitale
Matthias Vanheerentals, free lance journalist voor het Nieuwsblad, de Standaard, Brussel Deze Week en Radio 2

Dagorde
1. Het project van de Koning Boudewijnstichting (speuren naar oude documenten, patrimonium en welkomstpaneel)
2. Openbare onderzoeken in Haren
3. Contactpersonen in de wijken
4. Diaboloprojet
5. Schaarbeek –vorming (vergadering van 23/100/2008)
6. Diversen


1. Koning Boudewijnstichting
a. opzoeken van documenten van het Harens patrimonium
Er werd een oproep gedaan aan de deelnemers om te zoeken naar sporen naar het verleden van Haren. Het kan gaan om foto’s, geschreven documenten of interviews met personen die reeds lang in Haren wonen. Een deelneemster stelt voor om 2 bejaarde buren die hun hele leven in Haren hebben gewoond, te contacteren. Een andere deelneemster die sinds 1942 in Haren woont, stemt er mee in door onze presidente geïnterviewd te worden. Nog een andere die tijdens zijn kindertijd in Haren woonde engageert zich om zijn moeder te interviewen en zijn jeugdherinneringen op papier te zetten. Andere pistes om contacten te leggen werden aangehaald, zoals de kloosterzusters die zich bezig hielden met de school in de Verdunstraat, de oude pastoor, de bedrijven (NMBS, SABCA,..), de bank Dexia. Behalve een paneel en een tentoonstelling werd ook voorgesteld om een video te maken die voortdurend doorloopt.
b. Welkomstpanelen
Er is bijkomende informatie nodig om stappen te kunnen ondernemen om een toelating te kunnen vragen aan de bevoegde autoriteiten.

Er werd van ideeën gewisseld tussen de deelnemers in verband met het maken van deze panelen :
- opmaak in 2 verschillende kleuren ( Frans en Nederlands )
- met de kerk hierop afgebeeld
- tweezijdig : één met het welkomstbericht en één met een plan van Haren
- een bloembak (zoals in Schaarbeek) met een krop witloof
- tweetalig

Voorgestelde plaatsen :
- kruispunt Haachtse steenweg/Houtweg
- Aan de zijde van Diegem : Woluwelaan en einde Verdunstraat
- Aan het begin van de Verdunstraat
- Schaarbeeklei
- Zijde van Vilvoorde : voor Wanson
Een deelneemster denkt dat het interessant zou kunnen zijn om de historiek van sommige Harense straatnamen te vermelden.

2. Openbare onderzoeken
Er lopen verschillende openbare onderzoeken en het is belangrijk dat de Harenaars hieraan deelnemen. Er is het openbaar onderzoek naar de geluidshinder en naar het gewestelijk plan voor de preventie en het beheer van afvalstoffen. Er werd tijd gelaten aan de deelnemers om deze formulieren ter plaatse in te vullen.
Er werd op de website van het comité een link geplaatst.

De vraag werd gesteld om te weten te komen hoe deze informatie best wordt doorgespeeld aan de Harenaars teneinde onze stem te laten horen.

Een deelnemer meldt dat hij er niet in slaagde de enquête langs internet in te vullen omdat de postcode 1130 niet werd herkend. Hij kon dus de enquête niet beëindigen. Er werd aan de twee aanwezige journalisten gevraagd om dit probleem vast te stellen !

3. Contactpersonen in de wijken
Opnieuw wordt een oproep gedaan naar mensen die als verbindingspersoon met het inwonerscomité willen optreden in hun wijk .
Eén deelneemster wil zich engageren.

We vragen ons af wat we moeten doen om ook de Harenaars van vreemde origine of de nieuwe Harenaars te mobiliseren.

Enkele deelnemers wijzen erop dat dit tijd vraagt en dat niet iedereen bereid is om hierin tijd te steken.
Onze voorzitster merkt op dat niettemin het comité bekend geraakt en dat een groep van bewoners welke bedreigd worden met uitwijzing haar gecontacteerd hebben om voor hen op te komen. Ze herinnert er ook aan dat het comité niet tussenbeide komt voor individuele gevallen.

4. Het diabolo project
Er werd een openbaar onderzoek gestart door het Vlaams Gewest in verband met de verbreding van de Ring. Zij loopt af op 6/11. De Harenars hebben er belang bij om te reageren omdat dit project Haren dreigt te wurgen.

Er loopt ook een ander onderzoek in verband met de mobiliteit en er heeft een vergadering plaats op 20/11 in Brussel. Geïnteresseerden kunnen de documenten ophalen bij de gemeentelijke diensten of op de website www.iris2.irisnet.be

5. Schaarbeek-vorming
Hierover werd op 23/11 een vergadering gehouden waarop het inwonerscomité vertegenwoordigd was. In dit stadium is nog niets beslist, maar het is duidelijk dat men deze site maximaal wil benutten voor een stadium, woningbouw, een bedrijvencomplex en de verbreding van de haven. Schijnbaar was een van de verantwoordelijken bereid rekening te houden met de wensen van de inwoners en de hinder (zowel oude als nieuwe) te beperken.

6. Diversen
Gezien de discussies rond Schaarbeekvorming en het feit dat er vele bouwprojecten in Haren worden opgestart, zou het volgens een deelneemster belangrijk zijn dat we duidelijk definiëren wat we in Haren wensen op gebied van ruraal karakter. Dit kadert geheel in de definitie van een Harense identiteit. ( beperking in hoogte van de gebouwen, aanplanten van nieuwe bomen, het open houden van het landschap,...)

Deelnemers melden dat er inwoners zijn die hun garage zonder toestemming inrichten als woonkamer. Een andere signaleert dat er een bouwproject werd goedgekeurd door de gemeente zonder dat een garage werd voorzien. Nochtans voorziet de bouwreglementering van de stad dat er een garage wordt voorzien per appartement of woning.
Er wordt aan herinnerd dat we moeten waakzaam blijven en dat, ingeval van een bouwaanvraag, het belangrijk is dat de inwoners zich informeren en reageren liefst zo talrijk mogelijk, teneinde de kansen te verhogen gehoord te worden.

Een artikel in Le soir van 31/10 heeft het over het nieuwe verdelingsplan van de gemeenten van het Brussels Gewest. Voor de eerste keer komt Haren officieel voor op de kaart !!!

Een Waalse groep organiseert zich in een vereniging om windmolens met hoog rendement in te planten. Elke persoon kan (eventueel op krediet) één of meerdere delen (260 € het stuk) van een windmolen kopen. Deze groep onderhandelt vervolgens met de elektriciteitsbedrijven om een cheque met korting te verkrijgen op de electriciteitsfactuur. Momenteel schat men dit op een besparing van 22 € per aandeel op de factuur. Men kan ook zijn deel terug verkopen als men dat wenst. De contactpersoon van deze groep stemde er mee in om over dit project te komen spreken op één van onze vergaderingen.
Het zou een manier kunnen zijn om deel te nemen aan een project van burgerschap en om ons te leren kenen. Verdere informatie over dit project volgt.

 

Back

 

Contact webmaster
>Contact webmaster