Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 11 juni 2007


22 aanwezigen

1. Vervolg op het Forum van 30 januari jl.

A. Ontmoeting tussen het kerncomité en de heren Ouriaghli en Mayeur in verband met het woningplan. Ze zullen ons opnieuw contacteren zogauw er nieuwe informatie is.
a. Plan van de stad + OCMW : (begindatum van de werken is nog niet vastgelegd)
17 uniefamiliale woningen zullen binnen 4 jaar gebouwd worden op de hoek van de Harenberg in het verlengde van de Kampstraat.
Een gebouw met 12 appartementen met handelszaken op het gelijkvloers op de hoek Harenberg/Ganzenweidestraat (voorzien binnen de 2 jaar)
6 uniefamiliale woningen te huur en 8 uniefamiliale woningen te koop op de hoek Harenberg/Ganzenweidestraat/Klesperstraat (2 jaar)
b. Plan van het Gewest (op terreinen van de stad Middelweg en thv van de Parochiestraat en de Wilgenroosjesstraat )
Ter herinnering, Het Brussels gewest had de bouw beloofd van 5000 nieuwe woningen en er rest haar nog amper 1 jaar om dit te realiseren !
c. Reactie van de inwoners.
Er op toezien dat de vergezichten in Haren gevrijwaard blijven
De nieuwe handelszaken zouden niet met de bestaande mogen concurreren.
Rioleringswerken worden niet voorzien voor een terrein gelegen aan de Wilgenroosjesstraat (deze info werd bekomen door een inwoner bij de heer Mercier, verantwoordelijke voor de riolering van de Stad Brussel)
B. 11/03 : Vergadering met IEB (Interenvironnement Bruxelles) met betrekking tot het PDI (het plan voor internationale ontwikkeling)
Vergadering met Bruxelles Air Libre Brussel
C. 17/03 : Ontmoeting met het Huis van de Participatie die ons voorstelt om een sociaal project in te dienen bij het Koning Bouwdewijnfonds teneinde subsidies te verkrijgen.
D. 8/04 : Ontmoeting met de heer Ceux (schepen van steden bouw en mobiliteit) voorgelegde punten :
- de nieuwe woningen voor Haren
- nieuw mobiliteitsplan voor Haren
- verbetering van het openbaar vervoer (bus/trein)
- zone 30 voor Haren ? (volgens een nieuwe reglementering zouden alle gemeentelijke wegen behalve de grote verkeersaders zone 30 worden)
- wordt de Noendelle verlengd of niet ?
- een maximum aan wegen zou moeten worden doodlopend gemaakt teneinde de kinderen toe te laten te spelen zonder verkeer
- de Parochiestraat zou ter hoogte van de school éénrichting moeten worden gemaakt want deze doorgang is te gevaarlijk voor de kinderen
- de Parochiestraat zou éénrichtingstraat moeten worden met rijrichting naar het centrum toe en de Verdunstraat met rijrichting vanuit het centrum
- de werken thv de Verdunstraat Noord zijn voorzien voor 2009 : er moet worden getracht een verbreding van de straat te verkrijgen
- er is een probleem met de doortocht van de 64 in de Parochiestraat
- een alternerend verkeerslicht zou kunnen soelaas brengen
- er zou een verbinding moeten zijn tussen de autobus naar Haren en die naar NOH
- een notaris heeft een inwoner van de Ganzenweidestraat geïnformeerd dat er een zone zou onteigend worden in de nabijheid van het nieuwe park. De buurtbewoners zijn tegen deze onteigening.
- Heraanleg van de Ganzenweidestraat : sommigen zouden haar willen hersteld zien ,anderen menen dat de slechte toestand minder verkeer meebrengt en een lagere snelheid.
E. Mevrouw Milquet : er wordt een ontmoeting gepland na Pasen
Punten om voor te leggen :
- uitbreiden van de openingsuren voor het bijkantoor van de burgerlijke stand
- uitbreiding van de bevoegdheden voor deze hulppost (vb. het rijbewijs)
- aanwezigheid van een dienst voor werk en opleiding
- organisatie van culturele evenementen in de Linde voor de franstaligen (vb :theaterstukken in de Linde )
F. Op 5/05/08 is er ontmoeting gepland met het comité van NOH om te overleggen over gezamenlijke problemen

2. Vliegtuigen

- We wachten op de resultaten van de ontmoeting die we hadden met M. Leterme.
- We nemen kennis van een document uit de Kamer in verband met het standpunt van enkele Brusselse burgemeesters (maar niet Thielemans) ten opzichte van het vliegtuiglawaai. We zullen schrijven naar Thielemans en Clerfayt (burgemeester van Schaarbeek) die niet lijkt te begrijpen dat de vliegtuigen die over zijn gemeente vliegen eerst over Haren komen!
- Men spreekt ervan om dagvluchten naar Charleroi over te hevelen terwijl de infrastructuur in Zaventem aanwezig is en niet in Charleroi ! De low cost vluchten die men aankondigt zullen nachtvluchten zijn.
- Onze relatie met bemiddelaar Touwaide blijft moeilijk. De voorzitster herinnert er ons aan dat als we hem schrijven we zeer precies moeten zijn of hij maakt ons belachelijk.

3. Druk van de immobiliënmarkt

Promotoren oefenen meer en meer druk uit op de Harenaars om hun gronden te verkopen. Laat ons waakzaam blijven : er is geen enkele verkoopsverplichting.

4. Diversen

a. 17/05 : de Dorpsfeesten :Het comité zal pannenkoeken verkopen.
b.

Mee te delen aan commissaris Leduc :

Ongerustheid van de inwoners door de 7 inbraken in de Linde en 3 inbraken in het contactcentrum in enkele weken tijd.
Gebrek aan inleving van de politie die nog al gemakkelijk PV’s uitdeelt

c. Een inwoonster vindt het belangrijk om een hulppost van de post te hebben en een permanentie voor de mutualiteit.
d. In verband met het ziekenfond : enkele jaren geleden was er een permanentie van de socialistische mutualiteiten in de Queens. Bestaat deze nog ?
Een andere inwoner werpt op dat dit deel uitmaakt van de charme van Haren om niet over alle infrastructuur te beschikken.
e. Heeft het contactcentrum de gegevens van de bejaarden, zieken…die hulp zouden kunnen gebruiken voor hun boodschappen en administratieve verplichtingen ? We herinneren eraan dat het contactcentrum het transport organiseert naar de Aldi en de Carrefour voor hen die er behoefte aan hebben.
f. De voorzitster verheugt er zich op dat de gemeentelijke autoriteiten eindelijk interesse betonen voor ons en dat er een vraag is naar samenwerking met het comité
g. Gezien het belang van het vele werk dat er is om de leefbaarheid in Haren te verbeteren, dringt de voorzitster er op aan dat nieuwe mensen zich zouden aanbieden om actief in het comité mee te werken.
h. Ter herinnering : er werd een nieuwe rekening geopend voor het comité en de deelnemers wordt gevraagd om hun lidmaatschap van 8 € voor 2008 te hernieuwen.

 

Back

 

Contact webmaster
png" border="0" alt="" onload="">
Contact webmaster