Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 14 januari 2008


33 aanwezigen
1 uitgenodigde

Inter Environnement Bruxelles (IEB)
Olivia Lemmens van Inter Environnement Bruxelles komt ons deze vereniging voorstellen. Haar Nederlandstalige collega van het BRAL heeft zich niet kunnen vrijmaken en zal één van de volgende vergaderingen in het Nederlands de doelstellingen van hun vereniging uit de doeken komen doen. IEB is een onafhankelijke bond die ongeveer 80 inwonerscomité groepeert. IEB werkt op aanvraag van de inwoners en ook op eigen initiatief in functie van de evenementen. Hun doel is om de levenskwaliteit in Brussel te verbeteren. Ze werkt ook aan de gewestelijke problematiek : Schaarbeek-vorming, de haven van Brussel, enz.. Het IEB neemt deel aan de overlegcommissies over : het GEN , MIVB, de tunnels, enz…Het PDI is één van de grote dossiers dat momenteel gevolgd wordt. Het IEB werkt aan de problemetiek van de mobiliteit en buigt zich over de toekomstige situatie van de LeopoldIII-laan. Het IEB vindt dat NOH gelijkaardige problemen heeft als Haren en nodigt het inwonerscomité uit de volgende vergadering bij te wonen welke georganiseerd wordt door de inwoners van NOH. Deze heeft plaats op 23 januari en gaat over de woonprojecten.
Liliane Cuypers, onze voorzitster, hoe de samenwerking met het IEB verloopt : zij werken in nauw overleg met sommige comités en met andere wordt nog nauwer samengewerkt. Bijvoorbeeld werken zij zo reeds 7 jaar samen met het comité van het Flageyplein en werd er een “infobus” geïnstalleerd om de buurtbewoners op de hoogte te houden. Het is wel zo dat het IEB niet noodzakelijk akkoord gaat met de eisen van de comités. Actueel bereidt het IEB een studieatelier voor over het PDI om zo oplossingen of projecten te kunnen voordragen in plaat van het PDI te verwerpen. Het is opbouwend. Liliane dringt er bij de vergadering op aan dat elke hulp welkom om het comité bij te staan door vergaderingen met het IEB bij te wonen. Het aantal leden in het comité is te beperkt.


Verkavelingproject in de Verdunstraat : Verslag van de overlegcommissie op 8 januari
Op de vergadering van 8/1 stelde de promotor zijn project voor : 39 huizen met 2 of 3 gevels langs de groene wandeling. Twee buurtbewoners intervenieerden door de milieuproblemen
Aan te halen : de pylonen, de spoorweg vlakbij, geluidshinder door de vliegtuigen, de groene wandeling dreigt in te krimpen, één garage per huis en dus parkeerproblemen. Een aanwezige advocaat wijt op enkele procedurefouten. Ook was er een vertegenwoordiger van het IEB die het accent legde op de problemen die toekomstige eigenaars zouden kunnen tegenkomen. Conclusie: een unaniem ongunstig advies.

Voorstel van petitie voor de MIVB vanwege Mr Rener
MIVB + Verdunstraat bis : Mr Rener stelt op eigen initiatief een petitie voor die aan de MIVB wil richten. Samenvattend komt dit deze petitie niet tegemoet aan de verzuchtingen van de aanwezige buurtbewoners en is de meerderheid van de inwoners deze nieuwe straat gunstig gezind. Het enige punt van overeenstemming was om het esthetisch aspect van het gebouw van de MIVB te verbeteren nl. door plantengroei aan te brengen aan de gevel van de loods van de MIVB.

Wijkforum
Het wijkforum heeft plaats op 30 januari om 20.15 in de Harenheideschool in aanwezigheid van Mr Thielemans en de schepenen van de stad. Liliane dringt er bij de aanwezigen op aan om een maximaal aantal inwoners op deze vergadering te krijgen teneinde de levenscondities van de Harenaars te verbeteren.

Back

 

Contact webmaster
ica, sans-serif">Contact webmaster