Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 11 juni 2007


Een dertigtal personen waren aanwezig op deze vergadering waarop ook volgende personen waren uitgenodigd :
- M. Leduc, politiecommissaris
- Mevrouw Claudine Pierreux en mevrouw Yolande Beterhams, coördinatrice en sociale assistente van het Contactcentrum.
- De heren Christian Ceux en Mohamed Ouriagli, schepen van urbanisme en mobiliteit en schepen belast met stadseigendommen en autopark.

Politie van Haren

1. In het kader van de “buurtpolitie” en om het werk te verlichten van de wijkagenten, die te zeer in beslag genomen worden door administratief werk voor de 500 Harense bedrijven , heeft de commissaris een project uitgewerkt dat officieel start vanaf 1 juli. Haren wordt verdeeld in 8 zones waarvoor telkens een ploeg van 2 à 4 inspecteurs verantwoordelijk is. Om snel op de hoogte te zijn van de problemen in elke wijk en er snel op in te spelen, zoekt de commissaris contactpersonen (dit zijn geen verklikkers ! ). De tussenkomsten van de politie zullen in eerste instantie preventief zijn.
In geval van niet urgente gevallen, contacteer de betrokken politieploeg op het
nr 02/279 80 10 (10°afdeling). Indien er geen reactie was binnen de 2 of 3 dagen contacteer Mijnheer Leduc,Mevrouw Vandenbranden (adjuntcommissaris) of Mr Didier Paris (hoofdinspecteur).

2. Werken van de NAVO. De eerste fase van de werking (afbraak van het Albertkwartier) zal weinig hinder veroorzaken voor de inwoners. De weinige vrachtwagens zullen langs de LeopoldIII-laan rijden.
Eind 2008 zal er een voorlopig dorp opgericht worden voor 500 arbeiders achter Eurocontrol of ter hoogte van de LeopoldIII-laan. Parkeergelegenheid wordt voorzien op het terrein zelf.
Voor het vervolg van de werken (begin 2009) zal de politie er op toezien de hinder voor de Harenaars te beperken.

3. Na een periode van verhoogde diefstal in de wagens van de inwoners is de situatie terug genormaliseerd.

Contactcentrum

1. Het doel van de het contactcentrum is de inwoners uit hun isolement te halen. De sociale permanentie re-oriënteert de personen in moeilijkheden naar de geschikte diensten.

2. Om de sociale samenhang te versterken en om de wijk nieuw leven in te blazen, organiseert het contactcentrum nieuwe socio-culturele activiteiten om ook deelname voor zij die werken, toe te laten . (vb. computerinitiatie in het Nederlands en het Frans). Op woensdagnamiddag is er ook een computerlokaal ter beschikking van de Harenaars.

3. Het contactcentrum is op zoek naar whistspelers.

4. In het kader van de “Cap 48”, plant het CC een voetrally doorheen Haren. We doen een oproep voor vrijwilligers om dit te organiseren.

5. Het CC en de Linde werken samen om tweetalige activiteiten aan te bieden aan de Harenaars. Er zijn reeds turnlessen georganiseerd na de werkuren, en ook een theater –groep voor de kinderen van 6 tot 13 jaar.

6. Het CC zoekt vrijwilligers om activiteiten te organiseren.

7. Het Flash contact zal een nieuwe look krijgen van september as.

Project huisvesting


1. Yvan Mayeur, voorzitter van het OCMW en coördinator van het “huisvestingsplan” heeft zich niet kunnen vrijmaken. Dhr Bertin Mampaka, schepen van leefmilieu neemt eveneens deel aan dit project.

2. De stad Brussel heeft de bouw goedgekeurd van 100 nieuwe woningen (sociaal en middenklasse) op zijn grondgebied (kostprijs van het project.: 150.000.000 €). De stad hoopt zo de strijd aan te gaan tegen de stijging van de huurprijzen. 4 projecten situeren zich in Haren:
• 17 middenklasse woningen (hoek Kampstraat/Harenberg)
• 18 middenklasse woningen (hoek Harenberg/Ganzenweidestraat)
• 71 sociale woningen (hoek Parochiestraat/Wilgenroosjestraat)
• 40 sociale woningen (Middelweg)
Deze laatste maakt deel uit van een groter project met een heraanleg van het station van Haren en de inplanting van nieuwe handelszaken.
De kwaliteitsnormen zullen streng zijn. De gemeenschappelijke voorzieningen zullen worden herbekeken gezien de aangroei van de bevolking (scholen, andelszaken,transport, enz..)
Het project wordt gespreid over 5 jaar met respect voor de inwoners en het karakter van het dorp (dwz geen hoogbouw).

De aanwezige inwoners maakten volgende opmerkingen De 71 families die in de Parochiestraat zullen wonen, zullen zich juist onder de opstijglijn. Van de vliegtuigen bevinden.
• De mooie vergezichten in Haren zouden moeten worden behouden.
• De kinderen zouden moeten kunnen op straat spelen (doodlopende straten).
• Er zou moeten een vermenging zijn van middenklasse en sociale woningen.
• De inwoners wensen de betrokken schepenen regelmatig te ontmoeten en de plannen in Haren te kunnen consulteren en niet in Brussel-centrum.

3. Een inwoner wijst op de slechte toestand van de wegen om Vilvoorde en NOH te bereiken. De heer Ceux deelt mee dat hij tegen het einde van het jaar een mobiliteitsplan zal opstellen voor Haren en NOH. Er werd bovendien een administratieve cel mobiliteit opgericht.

Vliegtuighinder

1. Mr Heroes had totnogtoe geen antwoord op zijn brief aan Bruxelles Air Libre om hun standpunt over Haren te kennen. Een andere inwoner ontving een antwoord waarin Bruxelles Air Libre verklaarde de beslissing om terug te keren naar de situatie voor 1999 niet te ondersteunen, maar zij nemen geen ander standpunt in.

2. Een studie uit maart 2007 (te raadplegen op de website van de BIM) toont aan dat de situatie in Haren sinds het plan Anciaux verslechterd is en dat geen enkele Brusselse gemeente ons kan kloppen inzake lawaaihinder.

Er volgt een discussie om te weten welke acties we zouden kunnen ondernemen om Haren te verdedigen. Een vergadering van het kerncomité en enkele geïnteresseerde personen wordt gepland in de Linde op 19/6

 

Diversen
Sinds 1ste juli, de MIVB zal haar wegen en/of de nummer van de bussen voor Haren wijzigen.

De Linde organizeerd een vergadering op 26/06 om 20u voor alle personen die documenten over Haren hebben.


Back

 

Contact webmaster
"mailto:webmaster@burech.com">Contact webmaster