Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 14 mei 2007


Aanwezig : 23 personen
De voorzitster dankt de aanwezigen voor hun komst en stelt de punten voor die aan bod zullen komen :

1) NAVO : samenvatting van de vergadering van 12 februari door Joël Burech
2) Evaluatie van de dorpsfeesten
3) Ideeën voor de feestelijkheden voor volgend jaar
4) Opvolging van de klachten van de geluidshinder
5) Diversen :
- volgende vergaderingen (punten om op de dagorde te zetten)
- lidkaarten – lidgeld
- volgende vergaderingen op 11/6 en algemene vergadering op 10/09

1) Vergadering van 12/02 op de NAVO
Joël Burech legt ons in het kort uit wat op de vergadering is gezegd, namelijk : de actuele site verhuist naar de overkant van de Leopold IIIln. 3 nieuwe gebouwen zullen er worden opgericht waarvan 1 als technisch gebouw zal dienst doen . Het situeert zich ter hoogte van de Haachtse Steenweg, waar de buurtbewoners het meest hinder zouden kunnen van ondervinden. Momenteel zijn er ongeveer 1200 wagens per uur die in of uit de NAVO rijden. Men voorziet een verhoging van het personeel met 8%, wat uiteraard mobiliteitsproblemen zal meebrengen. Er worden 3 fasen voorzien. 1° fase : afbraak (hinder door het vrachtwagenverkeer), 2° fase : sanering van de site met recyclage ter plaatse van het afval. De 3° fase : heropbouw. Volgens Jean Dochy werd de bouwvergunning nog niet afgeleverd. We moeten waakzaam blijven in verband met de lawaaihinder en de hinder die zou kunnen worden gecreëerd door het stof bij het oprichten van het nieuwe gebouw. Er wordt een bezoek voorzien voor de leden van het comité die hun lidgeld betaald hebben.
Het kruispunt aan Bordet wordt ontdubbeld en er komt een ondergrondse doorgang over 4 à 5 jaar. Haren verlaten wordt problematisch. Zonder dan nog rekening te houden met een dorp voor de arbeiders (+/- 500) die hier komen werken gedurende 5 jaar.
Jean Rémy stelt voor dat we ons zouden inzetten dat de Stad de sportinfrastructuur van de Navo zou overnemen voor de Harense bevolking. (zwembad, sporthal)

2) Evaluatie van de dorpsfeesten : sommigen beweerden dat deze slecht aangekondigd waren. Dat de parkingplaatsen en de verkeerswijzigingen slecht aangeduid waren en slecht gerespecteerd werden. Volgend jaar zou de organisatie van de dorpsfeesten moeten worden georganiseerd in samenwerking met de Stad + de Linde + het inwonerscomité zodat het een echt feest van sociale eenheid wordt.

3) Ideeën voor volgend jaar : beter samenwerken met de verschillende partners. Sommige opmerkingen handelen over de moeilijkheid om een tweetalig (en zelfs bi-communautair) feest te organiseren want iedereen moet er iets kunnen uithalen (de samenwerking werkt niet enkel in een richting). De Linde is Nederlandstalig en sommigen zeggen dat de problemen van politieke aard zijn. We dringen erop aan om de goede sfeer onder ons te bewaren en niet te vervallen in een ‘communautaire oorlog’. Het idee zou zijn om een gemeenschappelijk project te vinden waardoor iedereen gemotiveerd is. Voorbeeld : een gemeenschappelijke maaltijd.

4) Opvolging van de klachten van “geluidshinder” : moeten we ons vastklampen aan de Noordrand? Een inwoner voorspelt om op ecologie in te zetten. De synthese van een uitgevoerde peiling toont aan dat 90 % van de geïnterviewden vindt dat Zaventem niet verder uitgebouwd moet worden. Een andere inwoner heeft gehoord dat Boeing een studie doet i.v.m. ‘bio’kerosene die minder zou vervuilen, het lawaai zou verminderen en die even efficiënt zou zijn. Het algemene idee is om alle Harenaars op te trommelen zodat we ons niet laten doen door de inwoners van Wezembeek, Woluwe enz. We zouden opnieuw de BIM moeten contacteren om de resultaten van de geluidsmeter te verkrijgen. De inwoners blijken tevreden over de resultaten.

5) Een 3de geëngageerde inwoner vertelt ons dat er binnenkort een overlegvergadering komt i.v.m. de wegen voor voetgangers en fietsers van de NAVO naar Woluwe. De projecten van bewegwijzerde paden zou te zien en te ontwikkelen zijn. Een brief over dit onderwerp werd getekend door bijna alle aanwezige leden. Deze zal op 22 mei om 14 u afgegeven worden tijdens deze vergadering op de Anspachln. Jean Dochy, Nadine Vandenbroek en Jean Rémy zullen eveneens aanwezig zijn.
Hij stelt voor dat alle problemen waarmee de inwoners te maken krijgen kunnen nagekeken worden op de internetsite, dat elke inwoner zich kan inschrijven om op de hoogte te blijven van de vooruitgang van de dossiers. Joël Burech legt uit dat de site een ‘passieve’ site is en dat hij geen informaticus is. Bedoeling zou zijn om een dynamische site te ontwikkelen maar dit kost tijd en geld. Om over na te denken…

6) De 1ste inwoner spreekt zijn vrees uit voor de nieuwbouw die eraan komt in zijn wijk (Kasteelhof) in de volgende maanden/jaren. Hij vraagt of er mogelijkheid is om de vergaderingen met de vertegenwoordigers van de stad bij te wonen/te assisteren om te praten over woonprojecten. Hij denkt dat de hele straat solidair zal zijn indien de wijk moet verdedigd worden (en wij ook). We zouden Christian Ceux, die zich bezighoudt met stedenbouw, moeten contacteren om hem precieze vragen te stellen over precieze projecten.

7) Volgende vergadering van 11/6 : de commissaris komt terug om te weten welke personen willen meewerken en wie contactpersoon voor zijn wijk wil worden.

8) Men stelt voor om de film, gemaakt door de studenten van La Cambre, samen met hen te zien in maart.


Back

 

Contact webmaster
.com">Contact webmaster