Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 12 maart 2007


37 aanwezigen

Eerst en vooral kondigt de voorzitster een wijziging aan in de dagorde. Op de valreep kondigde een bezoekster uit Diegem, die betrokken is in de problematiek van de geluidshinder door vliegtuigen, haar bezoek aan. De voorzitster verontschuldigt zich voor het overhoop halen van de dagorde.

Voorstelling van de gewijzigde dagorde :

 • Voorstelling van commissaris Leduc en zijn collega Vandenbrande.
  Uitleg over de methodes voor het oprichten van een buurtpolitie. Het grondgebied van Haren is groot : zij zou worden opgesplitst in 8 zones. Voor elke zone zou er een ploeg van 2, 3 of 4 agenten worden voorzien . De commissaris wenst dat vrijwilligers uit elke zone uit de burgerbevolking in verbinding staan met het commissariaat, tevens ook om als bemiddelaar op te treden.
  Commissaris Leduc brengt verslag uit van de acties welke ondernomen werden op vraag van het inwonerscomité :
 
 • Sluikstorten : opvoeding van de bevolking. Schepen Lalieux (schepen van openbare netheid) stelt voor gemengde patrouilles politie/openbare netheid op pad te sturen. Voor het storten van bouwafval, moeten de daders op heterdaad worden betrapt. Verder zijn er meer containerparken nodig die ook makkelijker toegankelijk zijn. Maar op lange termijn is er nog geen oplossing.
 • Het signalisatiebord voor de éénrichting t.h.v. van de hoek Verdunstraat en Kampstraat werd veranderd en is beter zichtbaar.
 • Ter hoogte van de hoek Houtweg – Tweedekkerstraat wordt voor de veiligheid de parkeerzone meer opgeschoven richting Haachtsesteenweg.
 • Actie snelheidsbeperking : er wordt een draagbare radar aangevraagd.
 • NAVO : de commissaris zal er op toekijken dat hun beloftes worden nagekomen. Er wordt geen extra passage van vrachtwagens geduld.
 • Peterschap met de 3 basisscholen telkens in het zesde leerjaar door een inspecteur van de politie in het kader van de preventie tegen geweld.
 • Annick Wyns, inwoonster van Diegem, en geëngageerd in de vliegtuigproblematiek, doet ons haar verhaal. Ze dringt er bij ons op aan om te reageren en aanspraak te maken op onze rechten in deze materie.
 • Dorpsfeesten :
  Het comité zal een stand hebben waarop we de inwoners kunnen te woord staan. We verkopen er ook pannenkoeken.

Back

 

Contact webmaster
ana, Arial, Helvetica, sans-serif">Contact webmaster