Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 12 february 2007


23 deelnemers

De voorzitster bedankt eerst alle aanwezigen en verwelkomt 4 nieuwe deelnemers. Ze vraagt hen wat hun interesse is. Een onder hen klaagt vooral over de staat van zijn straat : de bekleding van de Dobbelenberg veroorzaakt veel lawaai, vanaf 6.30 ’s morgens, vooral wanneer er vrachtwagens langskomen.
2 mails van enthousiaste inwoners worden voorgelezen. Ze feliciteren ons en moedigen ons aan onze actie verder te zetten. Ze hopen aanwezig te zijn op de volgende vergadering.

Voorstelling van de dagorde :

 • Voorstelling van de doelstellingen van de toekomstige vereniging : de vereniging legt zich toe op het welzijn van allen en niet op dat van een individu. Het doel is om samen iets op te bouwen. Dus niet alleen problemen voorstellen maar reeds het begin van een oplossing naar voren brengen waarover er kan gepraat worden.
  Er wordt herhaald dat het onmogelijk is dat het comité individuele problemen aanpakt.
 • Nieuwe naam voor de VZW?
  De naam van de vereniging zal luiden : “Inwonerscomité van Haren” : de meerderheid van de deelnemers vindt dat deze naam het doel van de vereniging dekt.
 • Nieuw logo?
  Het logo van “Een hart voor Haren” blijft behouden; zo blijft de band met de vroegere vereniging.
 • Organisatie van een feest?
  Door het organiseren van een feest wil de verschillende gemeenschappen elkaar laten ontmoeten om zo elkaar te leren kennen en naar waarde te schatten. De benaming van het feest moet goed overwogen worden zodat elke inwoner zich aangesproken voelt en verwacht wordt.
  De deelnemers hebben zich in 2 groepen opgesplitst voor een uitwisseling van ideeën betreffende dit feest : noodzaak, haalbaarheid, mogelijke vormen.
  De vraag wordt ook gesteld of het niet mogelijk is dat het comité gebruik maakt van de ‘Dorpsfeesten’. Een onafhankelijke organisatie vraagt immers veel inzet (tijd, financieel, organisatorisch…). Verschillende voorstellen worden gedaan over o.a. de muziek, de dansen, eten en drank.
 • Opvolging van de dossiers :
  * CERES : de geluidsoverlast komt door een te hoge productie. De schoorstenen zijn voorzien van geluidsdempers maar deze werken niet voldoende bij een te hoog debiet. CERES neemt akte en zal het nodige doen om tegen eind februari binnen de geluidsnormen te komen door het productiedebiet te verminderen en de geluidsdempers te reinigen. Deze informatie werd ons gegeven door de BIM. Het dossier wordt van nabij opgevolgd.
  * NAVO : informatie-vergadering deze avond. Een verslag wordt opgemaakt door de leden van het Comité die hierop aanwezig zijn.
  * Anti-geluidsmuur (Heerlijkheidsstraat) : we wachten op een vergadering met het HST fonds maar Mijnheer Rik Van de Perre, die hiervan deel uitmaakt zou reeds kunnen geconctacteerd worden.
  * Kortenbach-plein : de werken zijn nog niet voorzien; er werd nog geen aannemer aangeduid.
  * Verdunstraat : begin van de werken maart 2007 en dit tot eind 2008.
 • Varia :
  * bezoek van de commissaris : uitnodiging om ons nogmaals zijn visie uit te leggen over de indeling in zones en de hulp van de bevolking.
  * post : een aanvraag indienen om in het dorp minstens één post-punt te bekomen
  * Mevrouw Claudine Van Vaerenbergh, verantwoordelijke voor de contactcentra, legt uit dat er een flyer uitgegeven is die binnenkort zal verspreid worden. Hierop vindt men alle activiteiten, waaronder ook enkele nieuwe.
  * Lidgeld : is dit nodig ? Welk bedrag lijkt het meest gepast?
  De meerderheid is voor een lidgeld van 8€.
  * Meerdere inwoners leggen uit dat het inderdaad belangrijk is om te reageren op openbare onderzoeken. Hun reacties hebben de constructie van een gebouw voorkomen dat hinder met zich mee zou brengen.
  * Verdunstraat-Kleine Kampstraat : eindelijk een duidelijke signalisatie voor verboden doorgang!
  * Er wordt beslist om zich heel bijzonder te interesseren voor alles wat betrekking heeft tot de vliegroutes, gezien het positief gerechtelijk advies voor « Air Libre Brussel » en andere Brusselse verenigingen die zich inzetten voor een beter milieu.
  * De voorzitster leest een brief voor van Ahmed El Ktibi, schepen van Openbare werken, Participatie en Gelijke kansen. Hierin staat dat verenigingen niet financieel kunnen geholpen worden maar dat het « Huis van de Participatie en van het Burgerschap » de opdracht kreeg de situatie logistiek te bekijken. De informatieve wijkvergadering is ook voor onbepaalde duur opgeschort.


Back

 

Contact webmaster
t face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Contact webmaster