Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 13 november 2006


31 personen waren aanwezig

De voorzitster opent de vergadering en stelt commissaris Leduc en zijn collega's Daniel Van Calck en Johan Hoebanckx voor en bedankt hen voor hun aanwezigheid.

Bij gebrek aan personeel laat commissaris Leduc weten dat hij wil samenwerken met de inwoners van Haren. Hiervoor is hij op zoek naar Harenaars die beschikken over een bepaald 'gemeenschapsgevoel' tegenover de bevolking en de politie.
Het project wil Haren in 6 zones in plaats van de huidige twee indelen (met één wijkagent per zone). Hierdoor wordt "1/6" van Haren toegevoegd aan elk van de 6 bestaande teams, met als doel: een politie die in goed contact met de burger staat.
Commissaris Leduc herinnert er ons aan dat de twee wijkagenten een enorme hoeveelheid administratie moeten verwerken omdat er 500 bedrijven in Haren actief zijn.
Om de communicatie tussen de bevolking en de politie te verbeteren, stelt hij voor dat het comité als interface optreedt . Commissaris Leduc is bereid om, indien we het wensen , in debat te gaan over alle onderwerpen die zijn diensten aangaan.
De commissaris stelt het onderwerp van de dag voor : inbraakpreventie. Hij stelt Johan Hoebanx van de dienst technopreventie van Polbru voor, die raadgever is voor de zone Brussel-Elsene.
Mijnheer Van Calck geeft een uitgebreide voordracht over diefstalpreventie in voertuigen en in woningen.
We worden aan de basisprincipes herinnerd.
Mijnheer Hoebancx diept zijn raadgevingen verder uit en blijft voor elke inwoner beschikbaar. U kan hem bereiken op het nr 0479 80 12 95 om een afspraak vast te leggen om de preventie voor elk individueel geval te onderzoeken.

Na hun vertrek wordt de vergadering verder gezet en worden de onderwerpen besproken die aan de politiecommissaris kunnen voorgelegd worden. Het is een lange lijst waar we hier niet verder op in gaan.
Vervolgens gingen we over op de dagorde:
1. Sluikstorten :
Wij kregen een lange lijst en zullen deze aan de commissaris voorleggen.

2. CERES :
Wij ontvingen het rapport uitgevoerd door de BIM. De metingen genomen in Haren bij de heer Stroobants overschreden de toegelaten normen niet.
Desalniettemin werden andere metingen uitgevoerd met name in Neder-over-Hembeek, waar de normen wel werden overschreden.
Daarom werden de verantwoordelijken van het bedrijf CERES aangemaand om de nodige maatregelen te nemen om binnen de vastgestelde normen te blijven.
Dit kan ons alleen maar ten goede komen. CERES heeft 2 weken om op het rapport te reageren en om hun voornemens kenbaar te maken en 6 maanden om de nodige werken uit te voeren.
We vroegen ons ook af of we geen betere resultaten zouden bekomen indien we nieuwe metingen zouden aanvragen maar deze keer bij verschillende inwoners van Haren.
Joël Burech zal de BIM opnieuw contacteren om de reacties van CERES te volgen en om te informeren hoe we nieuwe metingen kunnen aanvragen.

Suggesties en presentatie :

  • Een inwoner van Haren demonstreert aan de hand van foto's een belangrijk veiligheidsprobleem ter hoogte van het kruispunt van de Tweedekkersstraat en de Houtweg. Er is een probleem met de manier waarop mensen parkeren en er ontbreekt een zebrapad.
    We zullen de boodschap overbrengen aan commissaris Leduc.
  • Mevrouw Claudine Van Vaerenbergh meldt ons dat het contactcentrum voor de eindejaarsfeesten verlicht zal zijn.
  • We herinneren u aan onze actie voor de maand december : de gevelverlichting voor de eindejaarsfeesten.

Om te eindigen, nodigen we de inwoners uit voor onze volgende vergadering op 11 december om 20.00 u.

Back

 

Contact webmaster
a, Arial, Helvetica, sans-serif">Contact webmaster