Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 9 oktober2006


Verslag van de vergadering van het wijkcomité van Haren op maandag 9 oktober 2006 om 20.00 uur

26 aanwezigen

De voorzitter attendeert de aanwezigen erop dat in Aktief Haren voortaan ook het verslag van het wijkcomité in het frans verschijnt. De franstaligen wordt dus gevraagd Aftief Haren niet meteen vertikaal te klasseren.

Het voorlopig bestuur van het comité wordt bekendgemaakt. Onderlijnd wordt dat dit slechts voor één jaar is. Volgend jaar volgen verkiezingen

De bestuursleden zijn :
Voorzitter : Liliane CUYPERS
Secretarissen : Edith BRAUN en Jean-Marc LAMBERT
Penningmeester : Anita LAMOTE die ook instaat voor de verdeling van de uitnodigingen
Vertaling : Rudi en Ingrid SCHEYS-DEWULF, Piet COENEN
Documentalist : Jean DOCHY
Websiteverantwoordelijke : Joël BURECH en Michel HERBAUT
Woordvoerders : Michel HERBAUT (Fr.) en Jo HERMAN (Nl)
Publicatieverantwoordelijke : Renée LOVI

Voorstellen van "acties van de maand"

1. Sluikstorten : met nadruk op de kleine wegjes. Wij vragen de inwoners die te noteren met aanduiding van plaats en tijd en dat te melden bij het comité of al te mailen naar haren@vfemail.net
Ook kunnen de niet toegankelijke voetpaden (door stort of onkruidoverwoekering) gemeld worden

2. CERES : lawaai houdt aan 24/24 uur. BIM (IBGE) controleerde en stelde vast dat het langs de kant van Haren "nog juist binnen de geluidslimiet" ligt. Dit is niet zo voor NOH. Probleem : Ceres behoort tot Cargil die een wereldspeler is.... Moeten we ons daardoor laten doen???

3. Petitie voor permanentie 24/24 u. op het politiebureel.
ligt momenteel bij enkele handelaars (Yvette, Danny, épicerie du coin, Phoneshop, apotheker) te Haren en kent succes
Er wordt opgemerkt dat aanwezig zijn absoluut niet voldoende is, maar dat er vooral een performante ploeg moet aanwezig zijn met gemotiveerde politiemensen !! En dit schijnt niet het geval te zijn . Bij vraag tot interventie komt de politie vaak pas na één uur ter plaatse.... Tot wat dient hun aanwezigheid dan ???

4. Voorstel aan de Harenaars om tegen het eindejaar wat feestverlichting aan te brengen aan hun woning. Kwestie van te tonen dat we een levendige gemeenschap zijn. Piet Coenen stelt voor om zeker ook aan de Satd te vragen haar eigendommen wat te versieren met eindejaarsverlichting


Suggesties, voorstellen :

Claudine Van Vaerenbergh is vanuit Stad Brussel verantwoordelijk voor de contactcentra en engageert zich om te Haren het contactcentrum te revalueren. Het moet niet enkel een ontmoetingsplaats zijn voor de bejaarden. Iedereen moet er terecht kunnen. Claudine pleit voor een mentaliteitsverandering m.b.t. het contactcentrum. Ook daar komt op het einde van het jaar feestverlichting.

De suggestie werd geopperd om tegen de lente, met Harens vrijwilligers, een algemene schoonmaak te organiseren en het zwerfvuil weg te halen.

Een dame uit "de cité" rechttegenover het kerkhof beklaagt zich over het nefast effect voor hen van de geluidswallen in de Heerlijkheidsstraat. Het geluid van de treinen wordt afgeweerd richting Heerlijkheidstraat maar daardoor weerklinkt het veel heviger naar de kant van de huizen van "de cité"
Er moet nagedacht worden wat het wijkcomité met deze terechte klachten kan aanvangen. Geven wij die op een systematische manier door naar de gemeentelijke overheid?? Wie zal dat doen?

Tenslotte wordt nog meegedeeld dat de maandelijkse vergadering blijft doorgaan iedere 2e maandag van de maand in De Linde om 20.00 uur.


Back

 

Contact webmaster
a, Arial, Helvetica, sans-serif">Contact webmaster