Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 12 juni 2006

Rondschrijven via « Actief Haren »

Rond de carnavalsperiode kreeg u een rondschrijven in de bus i.v.m. de lancering van een nieuw wijkkomitee. We beloofden contact op te nemen met de nodige politiekers en u op de hoogte te houden van hun handelen of hun laksheid.

1 Contacten en ontmoetingen :

Tijdens de dorpsfeesten, ondanks het barslechte weer, zijn we erin geslaagd volgende personen te spreken :

 • Mr Pascal Smet (SP.a), evenals enkele leden van zijn kabinet
 • Mr Christian Ceux (CDH)
 • Mevr Carine Vijghen (RB)
 • Mr Francis Donvil (Groen)
 • Mevr Els Ampe (VLD) en verschillende andere leden van haar partij.

Daarbuiten zijn ook de volgende personen, tijdens de meeting van 12 juni l.l., ingegaan op onze uitnodiging:

 • Mevr Els Ampe en Mr Dominique De Backer (VLD)
 • Mr Bertin Mampaka en Mr Christian Ceux (CDH)
 • Mr Koen Van Ryckeghem (SP.a).
 • Mr de Patoul en Mr Niemegeers (MR) waren daarentegen niet aanwezig.

We wachten nog op de bevestiging voor een vergadering met Mr Henri Simons (Ecolo).
We wachten nog steeds op een reactie van Julie Fiszman (PS) die contact zou opnemen met het kabinet van de Burgemeester.

2 Samenvatting van de meeting van 12 juni :

De vertegenwoordigers van de inwoners van Haren brachten volgende punten aan:

2.1. Mobiliteit

2.1.1. Onze eisen

 • Constructie van verkeersdrempels en voetpaden, veiligheid van voetgangers ;
 • Vermijden van transitverkeer en passage van grote vrachtwagens ;
 • Doelmatige verbinding met het centrum van Brussel.

2.1.2. Reacties

 • Els Ampe (VLD) is geïnteresseerd en geeft aan dat het onderwerp « mobiliteit » diepgaan dient bestudeerd te worden.
 • Jean Rémy (CDH en inwoner) stelt voor een inventarisatie te maken van de staat van de straten en voetpaden van Haren.
 • Christian Ceux (CDH) herkent de noodzaak om Haren uit zijn isolement te halen, maar onderstreept de gebrekkige communicatie met de MIVB en NMBS
  Op dit moment zijn er renovatiewerken aan de gang in de buurt en het zou interessant zijn deze te herzien en eventueel accenten te verleggen.
 • Koen Van Ryckeghem (kabinetchef van Pascal Smet) (SP.a) zal onderzoeken of treinen vaker kunnen stoppen in het station van Haren, vooral tijdens de weekends.

2.2. Animatie te Haren

2.2.1. Uitgangspunt

De weinige animatie die in Haren bestaat kent weinig ruchtbaarheid. De vertegenwoordigers van de groepering stellen voor een rondschrijven aan te maken, alsook een internetsite en, op voorstel van de Linde, een blad in het Frans toe te voegen aan « Actief Haren ».


2.2.2. Reacties van de genodigden

 • Mr Bertin Mampaka (CDH) zal onderzoeken hoeveel geld er toekomt aan de inwoners van Haren à rato van de bijdragen. Welke aanbestedingen doet de stad Brussel voor Haren?
 • Koen Van Ryckeghem (SP.a) geeft toe dat Haren doorgaans vergeten wordt.
 • Els Ampe (VLD) stelt voor om de Harense activiteiten te laten opnemen in de « Brusseleir ».

2.3. De geluidsoverlast

2.3.1. Uitgangspunt

Diverse problemen voor wat de geluidsoverlast betreft moeten in acht worden genomen :

 • CERES (het meelbedrijf op de Vilvoordse Steenweg);
 • De vliegtuigen;
 • Treinknooppunten, o.a. het diaboloproject en de lijn 36;
 • Herinnering dat het formatiestation van Brussel gelegen is in Haren en niet in Schaarbeek.
  Kortom, we stellen vast dat Haren de « vuilbak van lawaai » is!

2.3.2. Reacties van de genodigden

 • Koen Van Ryckeghem (SP.a) zal een rondvraag doen voor wat betreft CERES.
 • Christian Ceux (CDH) onderstreept de moeilijkheid om werk en omgeving op mekaar af te stemmen en wijst op het belang om een adekwaat evenwicht tussen beiden te vrijwaren.
 • Els Ampe (VLD) wijst erop dat geluidsmuren deel uitmaakten van een compensatie die door de NMBS werd voorgesteld.

Einde van de samenvatting


De volgende vergadering zal plaats vinden op 11 september 2006 in de Linde, Cortenbachstraat 7.
Wij nodigen een vertegenwoordiger van elke democratische partij uit om zijn Harens project uit de doeken te doen in het kader van de aankomende gemeenteraads- verkiezingen.

Wij hopen u in grote getalen te mogen ontvangen, aangezien u daar de gelegenheid wordt geboden de gemandateerden alle vragen te stellen die van belang kunnen zijn voor de toekomst van Haren.

Hartelijk dank aan de Linde om het ter beschikking stellen van een rubriek aan het wijkkomitee binnen het tijdschrift « Actief Haren » en het gebruik van hun zalen.

Indien u onze actie, onze rol en ons werk de moeite waard vindt, neem dan zeker deel aan onze maandelijkse meetings, telkens de tweede maandag van de maand om 20 uur in De Linde (behalve tijdens de schoolvakanties).

Het wijkkomitee van Haren.


Back

 

Contact webmaster
Contact webmaster