Haren
Het dorp in de stad

Comité

 

Context

Het inwonerscomité van Haren is gesticht om ons dorp, dat door onze autoriteiten al te dikwijls vergeten wordt, beter te kunnen vertegenwoordigen.
Het comité is nu een feitelijke vereniging. Deze toestand zou in de toekomst kunnen veranderen.

Het comité is tweetalig.
Het comité handelt vanuit een kleine kern voor de coördinatie en maandelijks is er een publieke vergadering.
Het comité is de voortzetting van de vroegere vzw "Een hart voor Haren".

Acties

Het comité tracht de politici te interpelleren om hun intenties i.v.m. ons dorp te kennen.

We werken aan verschillende thema's

  • Netheid
  • Communicatie
  • Mobiliteit
  • Jeugde
  • Omgeving en Duurzame Ontwikkeling
  • Geluidshinder
  • Politiek

De vergaderingen

De publieke vergaderingen vinden plaats in de Linde, Cortenbachstraat, 7. Iedere inwoner van Haren is welkom. Het is door deze vergaderingen dat het comité zijn reden van bestaan heeft en zijn energie vindt om te groeien. Laat dus uw stem horen; het comité doet zijn best om met uw hulp het doel te bereiken.

Link naar de pagina van de vergaderingen.

De publicaties

U kan hier de bulletin vinden in pdf formaat.

Contact

U kan het Beperkte Comité contacteren op het e-mail adres haren@burech.coml.

Voorzisters

 
Renée LÖVI
Co-Voorzitster

Joël BURECH
Co-Voorzitter

Edith BRAUN
Co-Voorzitster

Het Beperkte Comité

 

Anita LAMOTE

 
Christophe EVRARD

Penningmeesters, Distributie

 

Anita LAMOTE

 
Christiane MIERMONT

BIO mannen, Omgeving en Duurzame Ontwikkeling

Contact : bio.haren@burech.com

Carine VANOPHEM

Mobiliteit

Contact : mobili.haren@burech.com

 

Guy HEROES

 
Laurent MOULIN

Stedenbouw

Contact : stedenbouw.haren@burech.com

Dominique GIHOUSSE

Concrete problemen, contact met de politie

Pietro LEVECQ

Vertalers

 
Pierre VAN GULCK

Eric LETELLIER

Liliane CUYPERS

Webste-veranwoordelijke

Joël BURECH

Verantwoordelijke voor de publicaties

Renée LÖVI

 

Contact webmaster